27 Νοεμβρίου 2011

Ν.Ε.Φ.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

H Ομάδα Μπάσκετ της πόλης μας Ν.Ε.Φ.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ δημιουργεί Site με πλούσιο υλικό video, φωτογραφιών και αναλυτικά στοιχεία με παιγνίδια και βαθμολογικούς πίνακες των τουρνουά της Ε.Σ.Κ.Α

Ετικέτες ,

08 Απριλίου 2011

Setting a Theme

The purpose of this tutorial is to show you how to set a built-in theme to RadControls for Silverlight. Follow the Link Below.


Setting a Theme

09 Φεβρουαρίου 2010

Support Certificates In Your Apps with the .NET Framework 2.0

Support Certificates In Your Apps with the .NET Framework 2.0

12 Δεκεμβρίου 2009

How To Wrap ASP.NET Controls (Walkthrough) – Infragistics UltraWebGrid > Web, Cloud Applications Development, Deployment

How To Wrap ASP.NET Controls (Walkthrough) – Infragistics UltraWebGrid > Web, Cloud Applications Development, Deployment & Migration Platform > VWG Rich Internet Applications Tutorials

Posted using ShareThis

10 Δεκεμβρίου 2009

How to create 2 in 1 applications? > Web, Cloud Applications Development, Deployment

How to create 2 in 1 applications? > Web, Cloud Applications Development, Deployment & Migration Platform > Visual WebGui RIA & Cloud Platform's Web Development Quick Starts

Posted using ShareThis

29 Σεπτεμβρίου 2006

WebAdmin.axd και Remote Administration VS2005

Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να κάνουμε Remote Administration στην εφαρμογή μας όταν αυτή έχει ήδη γίνει publish στον τελικό Πελάτη.

Στο VS2005 υπήρχε η δυνατότητα να καλέσουμε http://myServer/myApplication/WebAdmin.axd και να μπούμε στο Administation Tool που υπάρχει και στο IDE (Web Site/ASP.Net Configuration).
Τώρα όμως δεν γίνεται έτσι όπως στην Beta.

Δείτε δημοσίευσή μου στο Dot net Zone http://www.dotnetzone.gr/cs/forums/17512/ShowPost.aspx

18 Ιουνίου 2006

Windows Vista Beta

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση των Windows Vista
Διαβάστε Περισσότερα στην δημοσίευση του gcapnias στο DotNetZone http://www.dotnetzone.gr/cs/forums/13827/ShowPost.aspx#13827

09 Μαΐου 2006

Η Microsoft φέρνει την ταυτοποίηση 'Genuine Advantage' στο Office

Διαβάστε περισσότερα: Microsoft Bringing 'Genuine Advantage' Authentication to Office

Διαβάστε σχετική συζήτηση στην κοινότητα των ελλήνων developers


05 Μαΐου 2006

Ανταγωνισμός ή συνεργασία

Ο Αριστοφάνης, στους Βάτραχους βάζει τον Διόνυσο να κατεβαίνει στον Αδη για να οργανώσει διαγωνισμό για το ποιος είναι ο καλύτερος τραγωδός.
Οι διγωνιζόμενοι ήταν ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης (ο Σοφοκλής είχε παραιτηθεί και είχε λάβει ανοιχτά το μέρος του Αισχύλου).
Ο νικητής θα κέρδιζε μία θέση δίπλα στον Πλούτωνα του Αδη για ένα χρόνο.
Τον επόμενο χρόνο με άλλο διαγωνισμό ο νικητής θα έδινε τη θέση του στον νέο νικητή κ.ο.κ.

Το κοινό που θα τους έκρινε και θα επέλεγε τον νικητή, είχε ενθουσιαστεί διότι περίμενε να ακούσει πολύ όμορφα μέρη τραγωδίας, γνωμικά και φιλοσοφίες.
Αντί αυτού όμως, άκουσε δύο σοφούς να αλληλοκατηγορούνται και να βρίζονται, ο μέν Αισχύλος να κατηγορεί τον Ευρυπίδη ότι είχε θεατές όλο τον υπόκοσμο, ο δε Ευρυπίδης ότι τον Αισχύλο κανένας δεν μπορούσε να τον καταλάβει.
Από αυτή τη σύγκρουση παρασύρθηκε και το κοινό, με αποτέλεσμα να πέσει το επίπεδο σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο Αριστοφάνης έκανε διαχρονική σάτυρα και να που σήμερα επαληθεύεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.Βέβαια η σάτυρα αυτή είχε σαν στόχο τους πολιτικούς. (γράφτηκε την εποχή του Αλκιβιάδη, που έλειπε στην εκστρατεία κατά των Συρακουσών και οι Αθηναίοι πολιτικοί τον κατηγορούσαν για προδοσία).

Μήπως τελικά ο μέν Αισχύλος με τις δύσκολες τραγωδίες και ο Ευρυπίδης με τις πιο λαϊκές αντιπροσώπευαν τελικά όλους τους Αθηναίους πολίτες;

Μήπως αν συνεργάζονταν, το αποτέλεσμα για το κοινό ήταν τέλειο και ανέβαζε το επίπεδο;

Ναι αλλά τότε ποιος θα έπερνε τη θέση δίπλα στον Πλούτωνα;

Ιδού το ερώτημα.

12 Απριλίου 2006

Ελληνικό displayname στα properties ενός Class

Kάθε Class που δημιουργούμε περιγράφεται από τον System.ComponentModel. Typedescriptor με τα shared methods του (πχ GetProperties).


Κάθε property του Class περιγράφεται από τoν System.Componentmodel.propertyDescriptor και τα properties του (πχ DisplayName, Description).

Κάθε member (property, method, event κλπ) του Class μπορεί έχει διάφορα Attributes τα οποία διαβάζει ο TypeDescriptor για να περιγράψει το Class.


ΠΧ. Η περιγραφή ενός property στο propertyGrid συμπληρώνεται από το Attribute System.Componentmodel.Description(<Description>).
Αν ο
PropertyDescriptor βρεί αυτό το attribute το εμφανίζει στην περιγραφή στο property Grid.


Ενα άλλο πολύ σημαντικό Atrribute είναι ο TypeConverter.


Αυτό το χρησιμοποιούμε κυρίως στα Custom Collections για να μπορεί ο Collection Editor να περιγράψει τα Collection Items. (Σε κάποιο άλλο post θα προσπαθήσω να καλύψω αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι)


Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το σενάριο για να μπορώ να δίνω στους χρήστες των εφαρμογών μου δυνατότητες παραμετροποίησης. Δημιουργώ κάποια Classes πχ Report properties και σε ένα propertyGrid Control αφήνω τον χρήστη να συμπληρώσει τα properties, τα οποία όμως είναι φιλικά σε αυτόν και κυρίως ΕΛΛΗΝΙΚΑ.


Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον πλήρη κώδικα και το TestProject από το σχετικό post μου στο DotNetZone.gr http://www.dotnetzone.gr/cs/forums/7669/ShowPost.aspx


Υπολογισμός ημερομηνίας ορθόδοξου Πάσχα και κινητών εορτών

Ο παρακάτω αλγόριθμος υπολογίζει την ημερομηνία της Κυριακής του Πάσχα.
(Πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας)
Αφορά στο Γρηγοριανό ημερολόγιο και είναι το Πάσχα των ορθοδόξων και ισχύει για τα έτη από 1583 έως 4099.
Για υπολογισμό με άλλα ημερολόγια επισκεφθείτε
http://users.chariot.net.au/~gmarts/eastalg.htm

'Περνάμε σαν παράμετρο το έτος που θέλουμε να υπολογίσουμε το Πάσχα
Private Function GetEasterDate(ByVal Y As Integer)
Dim FirstDig, Remain19, temp, d, m As Integer
Dim tA, tB, tC, tD, tE As Integer
'Ισχύει για έτη από 1583 έως 4099
If (Y > 1583 Or Y > 4099) Then
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("To Γρηγοριανό ημερολόγιο εφαρμόζεται μόνο για τα έτη από 1583 έως 4099","GetEasterDate Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return nothing
End If

FirstDig = CType(Y \ 100, Integer) 'Τα δύο πρώτα ψηφία του έτους

' PFM (Paschal Full Moon )
' Αλγόριθμος υπολογισμού της πρώτης πανσελήνου της εαρινής ισημερίας
'Για λεπτομέρειες http://www.assa.org.au/edm.html#OrthCalculator

Remain19 = Y Mod 19
tA = ((225 - 11 * Remain19) Mod 30) + 21
'Εύρεση της επόμενης Κυριακής
tB = (tA - 19) Mod 7
tC = (40 - FirstDig)
Mod 7
temp = Y
Mod 100

tD = (temp + temp \ 4)

tE = ((20 - tB - tC - tD) Mod 7) + 1

d = tA + tE

'Μεταφορά 10 ημερών από το Γρηγοριανό ημερολόγιο
temp = 10
If Y > 1600 Then temp = temp + FirstDig - 16 - ((FirstDig - 16) \ 4)
d = d + temp
If d > 61 Then
d = d - 61
m = 5
'Μάϊος
ElseIf d > 31 Then
d = d - 31
m = 4
'Απρίλιος
Else
m = 3 'Μάρτιος
End If

Return New Date (Y, m, d)
End Function

Κλήση Function
GetEasterDate (2006)
Κινητές εορτές
Μπορούμε από την ημερομηνία του Πάσχα να υπολογίσουμε όλες τις κινητές εορτές
ΠΧ.
Τριώδιο 70 ημέρες πρίν
Καθαρά Δευτέρα 48 ημέρες πρίν

Σάββατος του Λαζάρου 8 ημέρες πρίν

Αγίων Πάντων 56 ημέρες μετά

16 Φεβρουαρίου 2006

Συντονισμός του Server και του client στο ίδιο Version του .Net Framework

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται ο Server και ο client της εφαρμογής μας να τρέχουν στο ίδιο Version του .Net Framework.
Μία πολύ κλασσική περίπτωση είναι κατά το Serialization ενός Dataset, σε ένα πολύ συχνό σενάριο που κάποιο WebService κάνει WriteXML σε byte() και το επιστρέφει στον Client.
Αν στη περίπτωση πχ, που ο Server έχει εγκατεστημένη (και default) την έκδοση του .Net Framework 2.0 και ο client την έκδοση 1.1 ή 1.0 τότε όταν ο client κάνει deserialization (ReadXML) το Dataset, παίρνει το ακόλουθο σφάλμα :

System.Runtime.Serialization.SerializationException: Type is not resolved for member System.Data.SerializationFormat, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089.

Για να συντονίσουμε την εφαρμογή μας έτσι ώστε ο client και ο server να χρησιμοποιούν το ίδιο version του .Net FrameWork πρέπει να διαμορφώσουμε το Configuration file (Web.Config για τον Server,app.Config για τον client) όπως πιο κάτω (ΠΡΟΣΟΧΗ Case Sensitive):

<configuration>
<startup>
<requiredruntime version="v1.0.3705" imageversion="v1.0.3705">
<supportedruntime version="v1.1.4322">
<supportedruntime version="v2.0.50727">
<supportedruntime version="v1.0.3705">
</startup>
</configuration>

Το χρειάζεται μόνο αν πρόκειται για verions 1.0, διαφορετικά λειτουργεί το κατά τη σειρά που το γράφουμε. ΠΧ στο πιο πάνω παράδειγμα θα προτιμήσει το 1.1 μετά το 2.0 και μετά το 1.0.

Θα μπορούσε να έχει δηλωθεί μόνο ένα version όπως πιο κάτω:

<startup>
<supportedruntime version="v1.1.4322">
</startup>

Εδώ δεν χρειάζεται το requiredRuntime γιατί το version είναι 1.1, ενώ δεν θέλουμε να τρέξει η εφαρμογή σε άλλο Framework εκτός από το 1.1.
Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο τότε κατά την εκκίνηση παίρνουμε σφάλμα που ζητάει την αντίστοιχη έκδοση του .Νet Framework.

Για να δείτε ποιά versions του .Net Framework είναι εγκατεστημένα και default στο σύστημα, μπορείτε να πάτε στα properties του Default Web Site του IIS στο Tab ASP.NΕΤ στο ASP.Net Version.

10 Φεβρουαρίου 2006

Μία Wrapper Class που μαζεύει τα Controls μίας φόρμας ανεξάρτητα από τον Container τους

Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να πάρουμε τα Controls μίας φόρμας ανεξάρτητα αν αυτά βρίσκονται κατ' ευθείαν επάνω σε αυτή ή σε κάποιον άλλο Container.

Εχω γράψει ένα Wrapper Class που κάνει αυτή τη δουλειά και το δημοσίευσα στο DotNetZone http://www.dotnetzone.gr/cs/forums/9525/ShowPost.aspx#9525

Πως το χρησιμποιούμε

Μέσα στη φόρμα γράφουμε :

Dim AllControls as MyControlsCollection = New MyControlsCollection(me)
Οποτε χρειαστούμε το Controls Collection αναφερόμαστε στο property AllControls.Controls

ή ακόμη καλύτερα

Private _Controls as Collection
Private Readonly Property AllControls() as MyControlsCollection
Get
if
_Controls is nothing then
Dim AllControls as MyControlsCollection = New MyControlsCollection(me)
_Controls = AllControls.Controls

end if
Return
_Controls
End Get
End Property

06 Φεβρουαρίου 2006

Attachments Collection Control

Για να πάρουμε το icon της εφαρμογής που συνεργάζεται με κάποιο αρχείο χρησιμοποιούμε την SHGetFileInfo (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;319340)

Με την βοήθεια αυτής της Function κατασκέυασα ένα Control που διαχειρίζεται ένα Collection από Attachments τά οποία μπορούν να εξαχθούν σε byte Array.

Κατεβάστε τον κώδικα από εδώ, αποσυμπιέστε το αρχείο και ανοίξτε το Project TestApp

04 Φεβρουαρίου 2006

Binary Serialization με μεταβλητό αριθμό Members

Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε Binary Serialization σε κάποιο Object της εφαρμογής και να το αποθηκεύσουμε κάπου στο δίσκο ή σε κάποιο binary πεδίο κάποιου table.
Το πρόβλημα είναι ότι αν το κάνουμε Deserialization ενώ έχει αλλάξει λίγο το Structure του object (ΠΧ προστέθηκε ένα property στο νέο τύπο παίρνουμε exception).

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να φτιάξουμε ένα Custom SurrogateSelector και να το περάσουμε στον Binary Formatter μας.

Κατεβάστε τον κώδικα

Αποσυμπιέστε το αρχείο και ανοίξτε το Project TestApp

12 Δεκεμβρίου 2005

Η γνώση είναι κοινόχρηστη

Αυτό το weblog, το δημιούργησα με σκοπό να δημοσιεύω διάφορα θέματα, που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Vb.Net και η λύση τους έχει επιτευχθεί μετά από πολύ αναζήτηση και κόπο.
Θεωρώ ότι η γνώση είναι κοινόχρηστη, και γι' αυτό θα προσπαθήσω να προσφέρω (όσο είναι δυνατόν) την δική μου γνώση, με την ελληνική κοινότητα των .Net developers και να πάρω αυτή που κάποιοι άλλοι προσφέρουν.
Η ελληνική κοινότητα των .Net developers είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια, που αποδεικνύει πανηγυρικά, ότι οι έλληνες developers έχουν πολύ μεγάλη αξία, ενώ μπορούν μέσα από μία κοινότητα, να μοιραστούν την γνώση τους και να ανεβάσουν τον "πήχη" σε πολύ υψηλά επίπεδα (Το ένα χέρι νύβει το άλλο, και τα δυο το πρόσωπο).
Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το σύνδρομο του παραδείγματος, θα προσπαθήσω μέσα σε αυτό blog να συμπεριλάβω κομμάτια κώδικα, αλλά και downloads με παραδείγματα από το προσωπικό μου site.

Καλή αρχή!